Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün raporuna göre Güney Kore, 33 ülke arasında gelir eşitsizliği göstergesinde 5. sırada yer aldı.

Fransa merkezli kuruluşun 2019 rakamlarına veya mevcut en son verilere ilişkin analizinde, Kore için yoksulluk oranını yüzde 16,7 olarak belirledi.

OECD, yoksulluk oranını, geliri medyan hane gelirinin yarısının altına düşen hanelerin yüzdesi olarak tanımlamaktadır. Bir ülkenin medyan hane geliri yılda 30 milyon won (27.100 $) olsaydı, yoksulluk sınırı 15 milyon won olurdu.

Kore’yi analiz edilen 33 ekonomi arasında en yüksek beşinci yaptı. Dört – Kolombiya, Japonya, Yeni Zelanda ve Türkiye – toplam 37 üyenin karşılaştırmasına dahil edilmedi.

Kore’nin rakamı, yüzde 16,5 ile Şili, yüzde 16,3 ile Estonya, yüzde 15,5 ile Litvanya, yüzde 9,8 ile Polonya, yüzde 7,7 ile Slovakya, yüzde 7,5 ile Slovenya ve yüzde 6,1 ile Çek Cumhuriyeti olmak üzere bazı gelişmekte olan ekonomilerden daha yüksekti.

Güney Kore, 33 ülke arasında gelir eşitsizliği göstergesinde 5. sırada yer aldı.
Bir grup insan, bu ayın başlarında Seul’deki İstihdam ve Refah Artı Merkezi’nin bölgesel bir ofisinde işsizlik yardımları için başvuruları dolduruyor. 
(Yonhap)

İzlanda yüzde 4,9 ile en düşük olanı kaydetti, bu da var olanlarla olmayanlar arasındaki uçurumun OECD üyeleri arasındaki en küçük uçurum olduğunu gösterebilir.

Yoksulluk oranı yüzde 10’un altında olan diğer ülkeler arasında yüzde 6,1 ile Danimarka, yüzde 6,5 ile Finlandiya, yüzde 8,2 ile Belçika, yüzde 8,9 ile İsveç ve yüzde 9,2 ile İsviçre vardı.

İngilizce konuşan ülkeler arasında sırasıyla yüzde 11,7, yüzde 11,8 ve yüzde 12,4 ile İngiltere, Kanada ve Avustralya benzer seviyelerde yer alırken, ABD yüzde 17,8 ile 33 üye arasında ikinci sırada yer aldı.

Gelir Eşitsizliği Yaşlılarda Daha Belirgin!

OECD’ye göre, gelir eşitsizliği 66 yaş ve üstü yaşlılar arasında çok daha kötü. Bu yaş grubunda, birkaç yıldır tartışmasız konumunu sürdüren Kore yüzde 43,4 ile listenin başında yer aldı.

Kore’nin rakamı, Meksika’nın yüzde 24,7’sini, ABD’nin yüzde 23,1’ini, Şili’nin yüzde 17,6’sını ve Yunanistan’ın aynı yaş aralığı için yüzde 7,5’ini aştı.

Danimarka yüzde 3 ile yaşlılar arasında en düşük yoksulluk oranını kaydetti. Sıradaki en düşük oran yüzde 3.1 ile İzlanda ve Hollanda, yüzde 4.1 ile Fransa ve yüzde 4.3 ile Norveç oldu.

Kore Çalışma Enstitüsü’ne göre, yoksulluk içinde yaşayan yaşlıların yüksek oranı, büyük ölçüde ülkenin yaklaşık yüzde 46’lık düşük net emeklilik ikame oranından kaynaklanıyor ve bu da son birkaç yıldaki OECD ortalaması olan yüzde 65’in altında kalıyor.

Meksika ve Japonya dahil olmak üzere bazı OECD üyelerinin net emeklilik yenileme oranı Kore’den daha düşüktü. Ancak, kıdemli yoksulluk oranlarının neredeyse Kore’ninki kadar yükseldiğini görmediler.

Kore İstatistik verilerine göre Moon Jae-in yönetimi yaşlılar için çok sayıda kamu sektörü işi yaratırken, yaşlı insanlar arasındaki yoksulluk oranı Eylül 2019 itibarıyla hala yüzde 47,4’e çıktı.

Yaşlı nüfusa yönelik yeni işlerin çoğu, sözleşmeli veya geçici işçi olarak çalıştıkları düzensiz işlerdi.

Kore, sıfır ile 17 yaşları arasındaki genç nesiller arasında, OECD’deki bazı gelişmiş ekonomiler için karşılık gelen rakamlardan daha düşük, yüzde 12,3’lük bir yoksulluk oranı bildirdi.

İngiltere’nin genç yoksulluk oranı yüzde 12,4, Avustralya yüzde 13,3, İtalya yüzde 18,7, İspanya yüzde 19,3, ABD yüzde 21,2 ve İsrail yüzde 22,2 oldu.

Ancak 33 ülkenin çoğu yüzde 10’un altında genç yoksulluk oranları bildirdi. Bunların arasında yüzde 9,6 ile Avusturya, yüzde 9 ile İsveç, yüzde 8,6 ile İrlanda, yüzde 8,1 ile Norveç, yüzde 7,4 ile Polonya ve yüzde 5,4 ile İzlanda yer aldı.

Kaynak